ปล

  1. ในแต่ละวัน แต่ละบัญชีมีเพียงโอกาสเดียวเท่านั้น.
  2. กรุณายืนยันข้อมูลของตัวละครของคุณก่อนที่จะหมุน.
  3. เมื่อเปิดใช้แล้ว รางวัลจะส่งทันที สามารถกดรับที่ "ศูนย์รางวัล" บางทีเครือข่ายอาจจะล่าช้า โปรดอดใจรอหน่อย.
  4. ทีมงานมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือแก้ไขกิจกรรมได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
  5. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด.